Bäckfjärdens intresseförening

Styrelsen består av 

Ordförande 

Håkan Näslund

Vice ordförande 

Håkan Wiberg

Kassör från 2021-01-01

Brigitta Ölund

Sekreterare

Birgitta Gustafsson

Ledamöter

Mikael Ödmark

Vakant

Suppleant

Roy Forsberg